Петстотинте милиона са театрална постановка на Пеевски: Лукойл си е платил данъците

България отблизо

Това са пълни глупости и нескопосан театър на Пеевски и Борисов.

Нито лев повече корпоративен данък няма да влезе в хазната от Лукойл тази година. Нито тази седмица, нито другата.

Описвам защо.

Лукойл има да плаща данък печалба от 30 млн.лв. през 2021, която плаща, отказвайки се да пренесе загуби от 2017-2018. Съответно, тези загуби изгарят и не могат повече да се пренесат (по закон, ако имаш право в година с печалба да пренесеш загуба и не го направиш, губиш правото да пренесеш тази загуба в следващи години). Защо Лукойл го прави, идея нямам. Вероятно пак някакъв натиск от правителството.

През юни 2023 Лукойл подава годишна данъчна декларация за 2022, в която описва дължим корпоративен данък от 18 млн.лв., който заплаща.

На 26 септември 2023, в законовия срок до края на септември, Лукойл подава коригираща декларация, в която пренася загуба от 218 млн.лв. От тях 110 млн.лв. са загуба от 2019 и 108 млн.лв. са пренесена частична загуба от 2020 (цялата им загуба за 2020 е 507 млн.лв.) Лукойл се съгласява да не си иска обратно платените 18 млн.лв., а да ги приспада от бъдещ дължим данък.

Ако това, което Пеевски казва днес е вярно и Лукойл са се съгласили да се откажат от коригиращата декларация, то означава следното:

а. Лукойл трябва да подаде нова коригираща декларация, с която се отказва от пренасянето на тези 218 млн.лв стари загуби. В резултат Лукойл ще загуби завинаги правото да пренесе общи загуби от 2019 и 2020 от 617 млн.лв. Ако някога в бъдеще Лукойл направи печалба от примерно 617 млн.лв., ще плати 61.7 млн.лв. данък, вместо да пренесе загубата и да плати 0 лв. данък. (оставям настрана дребната подробност, че вече сме извън срока за коригиращи декларации и пак трябва да правят някакви хватки)

б. Дори и да направят това, то в никакъв случай не означава 500 млн.лв. корпоративен данък, внесен в бюджета. Означава, както обясних по-горе, отказ да пренесеш загуба от 500 млн.лв. Т.е. някога в бъдеще, при бъдещи печалби, ще платят 50 млн.лв. данък, който иначе не би бил дължим.

Иначе за 2022 те вече са си платили данък от 18 млн.лв. и нищо повече не чакайте от там.

Tagged

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *