За контакти

Сайтът истината се издава от Петко Иванов, имейл за контакти: petko.i.ivanov@abv.bg