Varvi, narode, омерзени! Към дъното bezpameten, bezrodov ti varvi !

Върви, народе, възродени! Както всичко свято и този призив остана в миналото. Смачкан, окалян, стъпкан и изгубил всякакъв смисъл. Делото на Светите братя вече не само се забравя, но и управници, партньори, близки и далечни кукловоди постепенно изтриват кирилицата от съзнанието на младото поколение. И на част от старото. Лаптопи, телефони, таблети нарочно се внасят […]

Още