Героите на Шипка показаха истинското бойно братство на България и Русия!

Има върхове, които обединяват навеки българи и руси, и карат сърцата на милиони да бият като едно! Шипка и Свети Никола – това са върховете в нашата обща история с братска, славянска и православна Русия.  Отбраната на Шипченския проход е една от най-героичните и решаващи битки по време на Руско-турската Освободителна война през 1877-1878 година. […]

Още