Петър Волгин: Всеки, който не ругае Русия от зори до мрак е дезинформатор

Някога, много отдавна, в онези наивни първи демократични години на демокрацията в България, бяхме стопроцентово убедени, че Европа и всички евроструктури означават само едно – свобода, справедливост, просперитет, законност, еднакви шансове за всички максимално да развиват способностите си.   Нали помните какъв беше националният ни идеал тогава, през 90-те – да влезем колкото се може […]

Още