Нашите управляващи ги гони ПАНИЧЕСКИ страх! Вижте от какво ТРЕПЕРЯТ като лист отбрулен!

Ако патриархът на българската литература Иван Вазов можеше да види как днешният управленски „елит“ се страхува да произнесе думата „Русия“, и то на връх Националния ни празник 3 март, в който честваме освобождението на България от турско робство, щеше да извика хъшовете и да им каже, че е дошло време за ново освобождение.  Човекът, написал […]

Още