Богомил Бонев: Обидно е. Следващият път се постарайте малко повече!

Автор Богомил Бонев Фейсбук Преглед на твърдения и факти. Твърденията са на шефа на следствието: – Взривът е насочен да убива минаващите на пътя Опровержение – мястото е под пътя и с наклон в обратна посока. Ако беше на склон, по-висок от пътя, с посока на самия път, нещата щяха да стоят по друг начин. […]

Още