Ново двадесет: Томислав Дончев бърка направо в джобовете ни! Ето причината!

Вицепремиерът Томислав Дончев предлага общините да имат право да увеличават десетпроцентния данък общ доход, който сега плащаме всички. Кметове и съветници ще решават с колко да се увеличава сегашния данък общ доход.  „Ако общината има нужда от пари за детски градини, може да определи надбавка върху данък общ доход, който плаща всеки, и ще събере […]

Още