Асен Василев: Бюджетът за следващата година е толкова добър, че българите отсега ми благодарят

Знаете, че тази година капиталовата програма, която бяхме заложили беше 8 млрд. лв. – това са от всичките видове строителство, купуване на техника и така нататък в държавата, включително и за общините. За догодина я бяхме увеличили значително. Бяхме я направили 12 млрд. лв., тоест с 50 % повече отколкото е тазгодишната. Това, което виждаме […]

Още