Отчаян опит на БНБ: Върху част от българските евромонети ще пише “стотинки“, а на 2 евро – “Боже, пази България“

„Управителният съвет на БНБ се обедини около идеята да бъде възпроизведен дизайнът на настоящите разменни монети, което ще осигури приемственост в използваните парични знаци и ще улесни припознаването на новата валута от българските граждани, а именно: Мадарският конник – на малките монети; Св. Иван Рилски – на монетата от 1 евро; и Паисий Хилендарски – […]

Още