Проф. Константинов разкри за края на коронавируса и за следващите избори в България!

Но­ви­те пар­тий­ни про­ек­ти са мно­го, но елек­то­ра­тът е ог­ра­ни­чен. Това каз­ва проф. Ми­ха­ил Кон­стан­ти­нов. Ко­га­то тряб­ва да се пра­вят ма­те­ма­ти­чес­ки мо­де­ли, проф. Ми­ха­ил Кон­стан­ти­нов е Ва­ши­ят чо­век. Не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за пан­де­мия, па­да­не­то на джак­по­та на то­то­то или за из­бо­ри. Той разкри как­во го­во­ри ма­те­ма­ти­ка­та как­то за края на ми­тич­ния коронави­рус, та­ка и за […]

Още

Политолог заговори за бъдещето на Цветанов и Борисов! Ето какво каза!

Лили Иванова е Лили Иванова, защото е уникална и е една. Не може всеки да бъде като нея. Като ти дойде времето за бенефис в политиката, излизаш и си до там. Българската политика не търпи връщане, като излезеш от активна роля, повече не може да се върнеш. Цветанов не може да е винаги актуален, заяви […]

Още