Александър Маринов: След кризата президентът ще поиска нов начин на управление. Сегашният модел изчерпа доверието на хората!

Президентът дълго време проявяваше търпение към правителството. Той не приема начина, по който се управлява държавата. Липсата на откритост, на отчетност и бягство от отговорност, както и липса на аргументи защо се взимат едни или други решения. Това е принципен въпрос, защото това води до лоши резултати. Още от кандидат президентската му капания е негова […]

Още