Проф. Асена Сербезова: Борисов разруши основите на обществото – здравеопазване, образование и социална сфера!

Общество на самотек На самотек – без сериозно ръководене, по инерция, хаотично, неорганизирано. Такова е определението в тълковния речник. Синоними са безплановост и стихийност. Без сериозно ръководене на всички нива. Дори на семейно ниво…. От там започва и там завършва всичко…Та нима може да има плановост и подреденост, предвидимост и откритост, в степента, в която […]

Още