Народите на Европа ОТРИЧАТ ЕС! Дават му още десетина години живот!

Социологическо проучване разкри: Повече от половината европейци смятат, че Европейският съюз ще престане да съществува през следващите 10 до 15 години. И това не е мнение или пожелание. Това е реалността. Защото колкото по-голяма е една сграда, а ЕС вече обхваща почти 30 държави, толкова по-лесно е да се срути и да потъне в небитието. […]

Още