Експерт обясни какво ще ни спре да приемем еврото

Заложеният дефицит от 3% в план-сметката за догодина ще доведе до нарастване на дълга и лихвите смята икономистът Васил Велев. По думите му това е един от рисковете в бюджета.   „Това води до нарастване на дълга не само в абсолютен размер. Той ще нарасне с близо 30 млрд., съответно лихвите ще нараснат 4 пъти […]

Още