„Възраждане“: Бившето правителство подготвяло приемането на еврото и огромна бедност за българите!

Позиция на икономическия екип на „Възраждане“ по повод на намерението на бившето правителство да се откаже от българския лев. Над 25 години българският лев е стабилен, защото е обезпечен с първокласни резерви. Правилата на валутния борд задължават БНБ да осигурява покритие на лева, като инвестира резервите само в активи с много високо качество. Тук има […]

Още