Внимание: Брюксел върши същото като Борисов, но под предлог за свобода на словото!

Наскоро приета от Европейския парламент резолюция посочва опитите на някои страни членки да заглушат критичните и независими медии. В резолюцията се изказва безпокойство от състоянието на обществените медии, където те са се превърнали в пример за проправителствена пропаганда. „Идеята на резолюцията е не просто да кажем какви проблеми има в Европа, а да намерим инструмент […]

Още