Ето кога ще ни вкарат без референдум в еврозоната и какво ще стане с цените и с нас! Някой ще чуе ли предупрежденията на бащата на валутния борд?!

България отблизо

Цените на стоките и услугите в страната ще бъдат обявявани в левове и евро за срок около 17 месеца при влизането ни в еврозоната, пише „Труд“.

Целта е търговците да не закръгляват цените нагоре и да няма инфлация при въвеждане на еврото. Работната дата за присъединяване на България към еврозоната е 1 януари 2024 г.

 

Това е записано в проект на Национален план за въвеждане на еврото в България.

Преизчисляването на цените от левове в евро ще става при фиксирания курс от 1,95583 лв. за евро.

Трябва да се използват всичките пет знака след десетичната запетая и едва след това полученият резултат може да бъде закръглен до един евро цент, пише в Плана за въвеждане на еврото.

Задължението за показване на цените в левове и евро е планирано да започне 30 дни, след като Съветът на ЕС приеме решение, според което България отговаря на условията за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс, при който ще влезем в еврозоната.

Очаква се това решение да бъде взето шест месеца преди въвеждане на еврото в България. Което означава, че от август 2023 г. цените ще бъдат в левове и евро.

Обявяването на цените в две валути ще продължи 12 месеца след влизането ни в еврозоната. През този период цените трябва да бъдат в левове и евро в магазините, във всички реклами на търговците и на сайтовете им.

В задачата се пита какво стана с приказките, че България трябва да стане страна, при която не партиите ще вземат решения на тайни срещи, а народът чрез референдуми ще определя сам своето бъдеще. Ако не се направи референдум преди влизането ни в еврозоната, това ще означава, че всички политици работят против своя народ.

Затова очакваме партиите да не си подхвърлят разни ялови компромати, от които на хората не им става по-добре, а да седнат и заедно да инициират референдум за еврозоната.

Дано да го направят. В интерес на България и народът, голяма част от който няма да може да издържи намаляване наполовина на заплати, пенсии и спестявания и в същото време увеличаване на цените. Дори да си представим идеалното положение, че цените останат същите, то как ще живеят хората с намалените наполовина заплати, пенсии и спестявания?! На това трябва да отговорят политиците, които приказват за еврозоната и нейните „благини“. 

Двойното показване на цените ще важи и за администрацията. По време на този период всички суми, дължими от граждани на държавата и общините, като данъци, такси и т. н., ще се изписват в лева и в евро.

Данни от страните, които последни са въвели еврото, показват, че рискът от закръгляване на цените нагоре е най-голям в услугите, особено в кетъринг сектора, салоните за красота, хотелите и развлекателните услуги.

През първия месец от влизането ни в еврозоната левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат законно платежно средство.

Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., до 31 януари 2024 г. ще можем да пазаруваме едновременно с левове и евро. А търговците ще връщат ресто само в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения.

През първите шест месеца от въвеждане на еврото банките и “Български пощи” ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да взимат такса за тази услуга.

Една година след влизането ни в еврозоната банките ще обменят левове срещу евро само по тяхно желание. Но БНБ ще обменя левове за неограничен период от време, като няма да взима такса за това.

Налози

В данъчните декларации и формулярите, които гражданите и фирмите ще попълнят след въвеждане на еврото, и които се отнасят за задължения към хазната за предходната година (преди въвеждане на еврото), дължимите суми ще бъдат в български левове.

Самите плащания към хазната обаче ще трябва да бъдат в евро, изчислени по фиксирания курс на лева. Ако има закръгляване, то трябва да бъде в полза на гражданите – т. е. те може да платят няколко цента по-малко, но не и повече от дължимото в левове.

Условията по заемите няма да бъдат променяни

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро.

Това ще стане при фиксирания курс от 1,95583 лв. за евро. Още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали го правят чрез банкомат или в офис на банка.

Безкасовите плащания също ще бъдат само в евро.

Всички договори за депозити и кредити в лева ще продължат действието си след влизането ни в еврозоната.

От деня на въвеждане на еврото, всички заеми, отпуснати в лева, ще се считат за заеми в евро.

Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо ситуацията им преди превалутирането.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за левови заеми, тъй като въпросът за тяхното преобразуване ще бъде регламентиран от закон, уреждащ въвеждането на еврото в България.

Този “еврозакон” ще предвижда, че договорите за кредит остават в сила и сумите в лева, ще се считат за суми в евро, като се преобразуват по фиксирания курс. Ако лихвата по заема е фиксирана, тя ще важи и след въвеждане на еврото.

Ако заемът е с променлив лихвен процент, с “еврозакона” този параметър ще бъде променен. Но това трябва да стане по начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи, спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил при изплащане на заема в левове, пише в Плана.

Банките ще информират клиентите си за предстоящите промени няколко месеца преди преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяване на сайтовете си на алгоритъма за преизчисление на лихвата.

Tagged

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *